อาหารผู้ป่วยโรคไต
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย ศิริพร สินธนัง
โหลดไฟล์ PDF >>>
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบรักษาพยาบาลข้าราชการ
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบรักษาพยาบาลข้าราชการ โดย รชตะ อุ่นสุข
โหลดไฟล์ PDF >>>
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสังคม โดย กรรณิการณ์ พฤกษชาติ
โหลดไฟล์ PDF >>>
เมื่อไรจะได้เปลี่ยนไต
เมื่อไรจะได้เปลี่ยนไต โดย โสภณ จิรสิริธรรม
โหลดไฟล์ PDF >>>
เปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
เปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สุพล หัถกิจ
โหลดไฟล์ PDF >>>
เปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสังคม
เปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสังคม โดย สนธยา จันทรกวี
โหลดไฟล์ PDF >>>
การเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนไต
การเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนไต โดย อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
โหลดไฟล์ PDF >>>
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดย พอ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
โหลดไฟล์ PDF >>>
ฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัส โดย นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โหลดไฟล์ PDF >>>
มะเฟืองกับภาวะไตวายเฉียบพลัน
มะเฟืองกับภาวะไตวายเฉียบพลัน โดย นพ.ฉัตรชัย กรีพละ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โหลดไฟล์ PDF >>>
 
 
 
 
JASSEN-CILAG Roche NOVARTIS BJC astellas TNN Thailand