ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

 

ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต" สมทบทุน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 22.30 - 00.20 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>

หมายเหตุ : เลื่อนวันออกอากาศรายการโทรทัศนืการกุศล
(เดิม) วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557
(เป็น) วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2557