ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

 

ประชุมใหญ่มูลนิธิโรคไตฯ 1/2555

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ มูลนิโรคไตแห่งประเทศไทย


คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์รูป (Zip File 12.4 MB) Zip file valid until 15/4/12

ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 คณะกรรมการบริหาร มูลนิโรคไตแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมมูลนิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

จากนั้นเสด็จฯ เยี่ยมหน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ชั้น 7 ตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะอาจารย์-พยาบาลผู้ฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม  และพยาบาลหน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์รูป (Zip File 895 KB) Zip file valid until 15/4/12

รุ่นที่30


รุ่นที่ 31