ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 


 

 

ตากับไต
ตากับไต โดย วณิชา ชื่นกองแก้ว
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

มาป้องกันโรคไตจากเบาหวานกันดีกว่า
มาป้องกันโรคไตจากเบาหวานกันดีกว่า โดย นพ.ประเสริฐ ธนกิจจารุ
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต โดย ศ.นพ.สุพัฒน์วาณิชย์การ
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

การป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
การป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน ผู้ป่วยไตเรื้อรัง โดย นพ.บัญชา สถิระพจน์
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

การดูแลรักษาโรคไต
การดูแลรักษาโรคไต โดย ศพญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

ภาวะไตวายเฉียบพลันในห้อง ไอ.ซี.ยู.
ภาวะไตวายเฉียบพลันในห้อง ไอ.ซี.ยู.เป็นตัวบ่งบอกความรุนแรงของโรคที่ต้องทำให้ผู้ป่วยเข้ารักษาที่ห้อง ไอ.ซี.ยู.
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไต
สาเหตุการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไต
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

เราจะลดความเสี่ยงของโรคไตจากเบาหวานได้อย่างไร
เราจะลดความเสี่ยงของโรคไตจากเบาหวานได้อย่างไร โดย พญ.ไกรวิพร เกียรติสุนทร หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง โดย พญ.อำไพพรรณ รุ่งบรรณพันธุ์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โหลดไฟล์ PDF >>>